Giới thiệu Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong

Lượt xem:


Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong thành lập vào ngày 05 tháng 08 năm 2006, gồm  điểm chính tọa lạc tại ấp Ruộng Sạ, với tổng diện tích  các điểm trường là 2.849,12m2, trong đó diện tích phòng học 1.088m2,  diện tích sân chơi là 1.761 m2, đảm bảo cho công tác dạy và học của trẻ trong nhà trường, 1 phòng hiệu trưởng 32m2 , 2 phòng phó hiệu trưởng 64 64m2, 1 phòng thể chất+ nghệ thuật 64m2, 1 bếp ăn 64m2, phòng y tế 32m2. Năm 2018  trường được công nhận lại  đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2018-2019 trường có 11 nhóm lớp với tổng số trẻ 358 với 21cán bộ, giáo viên và nhân viên (trong đó có 2 giáo viên hợp đồng)

– Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể tai địa phương, luôn quan tâm ủng hộ cho nhà trường về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, không ngại khó khăn, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.

– Trường được công nhận “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1”, đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững ngành học mầm non ở địa phương.

– Trường có đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định 100% giáo viên, nhân viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 80,95% số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên, nhân viên luôn nhiệt tình yêu nghề mếm trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý thực học hỏi phấn đấu vươn lên.- 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường đúng theo quy chế nuôi dạy trẻ. Trong nhiều năm gần đây, việc chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của nhà trường, cùng với sực quan tâm kết hợp của các bậc phụ huynh đã nâng dần được chế độ ăn hàng ngày của trẻ ở trường, đảm bảo cân đối tỷ lệ các chất đinh dưỡng, đảm bảo tuyệt đối VSATTP.

– Nhà trường đã thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần.

– Nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non đến 100% nhóm, lớp, đưa Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và GD kỹ năng sống để dạy trẻ, thực hiện chuyên môn đảm bảo đúng quy chế. Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi được nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi. Trẻ đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có nề nếp hoạt động, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, tích cực trong các hoạt động, 100% giáo viên trong trường đều biết đối mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học tập khoa học, hợp lý, phù hợp với trẻ từng độ tuối, tạo các góc mở cho trẻ hoạt động để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của trẻ.

– Nhận thức của một số ít phụ huynh về ngành học còn chưa đầy đủ và hạn chế do vậy việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

Nhà trường vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi chưa sử dụng thành thạo CNTT, nên việc áp dụng CNTT vào công tác chuyên môn còn hạn chế.

Phòng học ở các điểm trường đã xuống cấp không đáp yêu cầu dạy và học, trẻ ngủ tại lớp, đặc biệt còn học nhờ 1 lớp ở trường tiểu học Vĩnh Phong 3.

          Thiếu nhân viên y tế, thiếu giáo dạy lớp, một số giáo viên kiến thức, kỹ năng sư phạm còn hạn chế, trong giáo dục trẻ chưa thay đổi nhiều về phương pháp lấy trẻ làm trung tâm.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2025 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể của nhà trường để mỗi CB, GV, NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới hoàn thiện hơn.

– Tổng số CB-GV, NV trong nhà trường: 20; trong đó: Ban giám hiệu 03, giáo viên: 16, nhân viên: 01.

– Số CB, GV, NV là đảng viên: 20/20 CB, GV, NV = 100%.

– Trình độ của CB, GV, NV:

+ Trình độ lý luận chính trị: Có 2/3 CBQL trình độ trung cấp LLCT tỷ lệ 66,7%, 1/3 CBQL có trình độ sơ cấp đạt tỷ lệ 33,3 %;  Giáo viên: 11/16 tỷ lệ 73,3%.

+ Trình độ chuyên môn:

CBQL: 3/3 có trình độ Đại học đạt 100%.

Giáo viên: Trình độ đại học: 14/16 đạt 73,3%, Cao đẳng 2/16= 6,7%.

Nhân viên: 1 nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp, đã tham gia lớp đại học.

– Số CB, GV, NV có chứng chỉ tin học 20/20 tỷ lệ100%.

– Số CB, GV, NV có chứng chỉ ngoại ngữ 20/20 tỷ lệ 100%.

– Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung;

– Ban giám hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;

– Chất lượng học sinh năm học 2018 – 2019:

+ Toàn trường  có tổng số lớp: 11 lớp với tổng số học sinh 358 trẻ.

+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi  đạt 98,1%, trẻ từ 3-4 tuổiđạt 34%.

+ Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình giáo dục mầm non  mới 100%: Bé ngoan đạt: 100%; Sức khỏe trẻ bình thường 90%; nhẹ cân thấp còi dưới 10

 – Có đầy đủ các phòng chức năng và nhà bếp, có đủ đầy trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động của GV và các cháu. Đơn vị đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.

Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong  là một ngôi trường an toàn, thân thiện, uy tín, chất lượng và hiệu quả. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc noi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh  luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân,  phục vụ học lên cấp học cao hơn. Học sinh có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.