Nguyễn Thị Thùy Dương
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng CSVC
 • 0965979358
 • nttduong@vinhthuan.edu.vn
 • Ngày sinh: 22/02/1991 Địa chỉ: ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Nầm non Email: nttduong@vinhthuan.edu.vn
Phạm Thị Yến
 • Phạm Thị Yến
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng chuyên môn
 • 0398130103
 • ntly@vinhthuan.edu.vn
 • Ngày sinh: 20/06/1987 Địa chỉ: ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong Email: ptyen@vinhthuan.edu.vn