HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH PHONG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 25/9/2020 tại trường Mẫu giáo Vĩnh Phong đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm. Hội nghị với tư tưởng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; phát huy năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong trong buổi HNCBCC-VC năm học 2020-021

Thông qua hội nghị phát động trong CB, VC, NLĐ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

CB-GV-NV Mẫu giáo Vĩnh Phong tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra biện pháp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 trong buổi HNCBCC-VC

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Lý– Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.